Roslagsleden skylt

Roslagsleden - Etapp 9

Roslagsbro - Gåsvik

På vägen från Roslagsbro till Gåsvik upplever du härlig vandring genom omväxlande natur. Efter Roslagsbro följer leden Brosjön, som är en av länets finaste fågelsjöar med många arter av vattenväxter. Cirka 400 meter från leden finns ett fågeltorn.  

Mellan Brölunda och Vik hittar du vattenfallet Kvarnfallet. Här fanns det en gång en kvarn och i dalgången nedanför vägen gick vattenleden ner mot Norrtäljeviken. Här hittades en gång Viksbåten, en unik båt från vikingatiden, som idag finns att beskåda på Erikskulle hembygdsgård, cirka 300 meter från leden.

Mellan Vik och Råda går Roslagsleden längs den gamla kyrkstigen som förr användes när man gick från Råda till kyrkan i Söderbykarl. Längs kyrkstigen passerar du ladan Tandrudan som användes av Rådaborna för lite vila på väg till och från kyrkan. Platsen passar än idag bra som rastplats och du hittar både dass och sittplatser här.

Vid Rådasjöns västra del finns badplats med brygga, omklädningshytt och dass. Här finns parkeringsplatser och här passerar SL-buss. Vinka så stannar bussen!

Vandringen fortsätter längs slingriga vägar där landskapet öppnar sig ner mot Bagghusfjärden och den lilla byn Flottskär vid vattnet. Vid Flottskärs brygga hittar du rastbänkar och grillplats, bänkar och bord men också en rasthage för hästar och iläggningsplats för kanoter. Här finns också en på- och avlastningsplats/vändplats för dig som kommer med bil.

Tillbaka till etapp 8
Vidare till etapp 10

Vandrare på en brygga längs Väddö kanal, med Bagghusbron i bakgrunden

Mer om etappen

Erikskulle hembygdsgård ligger cirka 300 meter från leden. Hembygdsgården grundades med Skansen som förebild och här finns byggnader och tusentals föremål från Söderbykarl och socknarna runt omkring. Näst Skansen är Erikskulle den äldsta och största hembygdsgården i Stockholms län.

Leden går söder om naturreservatet vid Rådasjöns östra spets. I naturreservatet finns ett litet skogsområde med gran, asp och björk. I den kalkpåverkade markfloran finns sällsynta arter som guckusko och skogsstarr.

Kontaktinformation

Norrtälje kommun
[email protected]
0176-710 00

Säkerhetsinformation

Tänk på Allemansrätten när du vandrar. Läs mer om vilka rättigheter och skyldigheter som ingår i allemansrätten.

Symbol för information

Detaljer
Svårighet: Lätt
Distans: 25 km 
Typ: Vandringsled
Underlag: Skogsstigar, grusväg, asfalterad väg

Symbol för parkering

Parkering
Parkering finns vid idrottsplatsen i Drottningdal. Etappen slutar vid Bagghusbron nära Gåsvik där Väddö kanal börjar. Vid Bagghusbron finns parkeringsmöjligheter.

Symbol för geo plats

Start & Vägbeskrivning
Till starten i Roslagsbro kan du ta dig via buss 676 från Stockholm till Norrtälje och vidare med buss 645 mot Gåsvik. Stig av vid hållplats Drottningdal.