cbis:1957469
cbis:1957469

Upplandsleden

Upplandsledens huvudsträckning är 50 mil lång och uppdelad på tre avsnitt. Till det kommer ett antal slingor längs leden.

Information

Fördelen med att gå en slinga är att du kommer tillbaka till startpunkten där du har parkerat bilen eller hoppat av bussen. Nedan finns exempel på ett par slingor, för fullständig information samt information om de olika etapperna se: https://naturkartan.se/sv/upplandsleden


Dammleden
Längd: 12,5 km Rastplatser: Två vindskydd och två rastplatser.
Parkering: Hammaren vid Gimo värdshus i västra änden av Bruksgatan eller vid badet.
Buss: 811, hållplats Bruksgatan Startplatsen "Hammaren" ligger vid dämmet som förr reglerade vattenkraften till järnhanteringen.


Här lades grunden till Gimo bruk år 1616 och 1795 uppfördes hammarsmedjan som du nu ser resterna av. Driften upphörde 1917. Denna mycket lättvandrade sträcka tar mellan 4 och 5 timmar beroende på hur långa rasterna blir och hur nyfiken du är. Stigen går ganska mycket på skogsvägar, i regel utan trafik, men också på stigar i skog och längs stränder. På flera ställen längs sjön kan du pausa och njuta av utsikt och fågelliv. Rastplatserna ligger på lagom avstånd för fika eller korvgrillning. Om du väljer att gå en sommarvandring medsols så kan du avsluta med ett dopp på den fina badplatsen nära parkeringen.


Österbybruk
Längd: 6 km
Rastplats: -
Parkering: P-plats i centrum.
Buss: Länsbuss till Österbybruk


Denna slinga bjuder på både brukshistoria, service och natur. Här finns bland annat världens enda bevarade vallonsmedja. Leden går genom tätorten och vidare en kort, lättgången skogssträcka för att sedan avsluta längs Stordammens strand. Promenaden tar lite drygt två timmar.


Risinge
Längd: 15,5 km
Rastplatser: -
Parkering: P-plats i Gimo


I Gimo går Upplandsleden delvis längs väg 288. Följ leden över Olandsån. Där kan du välja väg mot Fäboda där leden vänder tillbaka. Denna slinga går huvudsak genom skogar där du kommer i kontakt med det moderna skogsbruket, d v s hyggen, ungskogar och skogsbilvägar. Du passerar också flera gamla husgrunder där torparfamiljerna en gång bodde och verkade. Sträckan är lättvandrad då långa bitar går längs mindre vägar. Räkna med en vandring på mellan fem och sex timmar.


Vägbeskrivning

,