Roslagsleden skylt

Roslagsleden - Etapp 3

Örsta - Lövhagen

Från Örsta och Angarnssjöängen fortsätter Roslagsleden upp mot Össeby IP med dusch och möjlighet att fylla på färskvatten.

Några hundra meter från leden, på höjden vid Brottby gård, ligger Össeby kyrkoruin, resterna efter Vallentunas nionde medeltida kyrka och socken. Kyrkan byggdes under senmedeltiden, troligen under 1400-talets senare del. Den var i bruk till år 1838 då socknarna Össeby och Garn slogs samman. I dag används kyrkoruinen främst för sommargudstjänster och vigslar.

På Bron vid Brottby korsar Roslagsleden Långhundraleden, vikingarnas farled mellan Uppsala och Östersjön. I dag en av Upplands vackraste och längsta kanotleder, kantad av sevärdheter och ordnade rast- och lägerplatser.

Norrut ligger Vada med sina stora sjökullar som är gamla hövdingagravar, och Brotorp, med runsten och rastplats. Ruiner och lämningar, gravfält och runstenar vittnar om farledens betydelse genom historien.

Tillbaka till etapp 2
Vidare till etapp 4

Vandrande familj på gräsmattan läsandes kartan över roslagsleden.

Mer om etappen

Vid Örsta finns en av länets största hällristningar från bronsålder. Den visar två skepp, det övre är 3,65 meter långt. Ovanför skeppen drar två hästar en fyrhjulig vagn. Hällristningar hittas ofta som här, i centrum av en storbronsåldersbygd.

 

Kontaktinformation

Vallentuna kommun
E-post: [email protected]
Telefon: 08-58 78 50 00 

Säkerhetsinformation

Tänk på Allemansrätten när du vandrar. Läs mer om vilka rättigheter och skyldigheter som ingår i allemansrätten.

Symbol för information

Detaljer
Svårighet: Lätt
Distans:16 km
Typ: Vandringsled
Underlag: Skogsstigar, grusvägar

Symbol för parkering

Parkering

Symbol för geo plats

Start & Vägbeskrivning
Etappen startar vid Örsta. Roslagsleden är en vildmarksled med orangemålade markeringar. Vid varje etappstart och slut finns en informationstavla.