Roslagsleden skylt

Roslagsleden - Etapp 2

Karby gård - Örsta

Från Karby gård går Roslagsleden genom Stolpaskogen till den vackra rastplatsen vid Gullsjön och upp över den 58 meter höga Löttingekullen – Täbys högsta naturliga punkt.

På Löttingekullen finns ett bronsåldersröse som vittnar om att Löttinge gård tillhör de äldsta gårdarna i Täby. Ett större järnåldersfält i närheten av gården ger ytterligare belägg för det.

Från Löttinge gård går Roslagsleden igenom ett stort och relativt orört skogsområde framtill Angarn. Strax efter där leden viker av från motionsspåret till Skavlötens friluftsgård, som ligger 3 kilometer från leden, passerar leden Fågelsångsmossen. Vid Åsta finns en runhäll som ristats av runmästaren Öpir, en av Upplands mest produktiva runristare. I Vallentuna finns sju av hans runristningar, som är konstverk där sammanflätade rundjur slingrar över stenarna.

Tillbaka till etapp 1
Vidare till etapp 3

Häger i vattnet

Mer om etappen

Angarnssjöängen är länets finaste fågelsjö. Cirka 25 arter häckar vid sjön och ett 75-tal i områdena kring den. Århundraden av landhöjning, igenväxning och torrläggningsförsök har förvandlat den forna havsviken till en vassbevuxen sankmark som är bra för fågellivet. Ett fågelskådartorn finns efter leden.

 

Kontaktinformation

Vallentuna kommun
E-post: [email protected]
Telefon: 08-58 78 50 00 

Säkerhetsinformation

Tänk på Allemansrätten när du vandrar. Läs mer om vilka rättigheter och skyldigheter som ingår i allemansrätten på Naturvårdsverkets webbplats.

Symbol för information

Detaljer
Svårighet: Lätt
Distans: 13 km
Typ: Vandringsled
Underlag: Skogsstigar, motionsspår.

Symbol för parkering

Parkering
Vid Karby gård

Symbol för geo plats

Start & Vägbeskrivning
Etappen startar vid Karby gård.