cbis:1956687
cbis:1956687
cbis:1956687

Wira bruk museum

På Wira Museum visas ett urval av de vapen och fredligare bruksföremål som har tillverkats i smedjan. Här finns också bilder och dokument som berättar mer om hur livet och verksamheten i Wira har sett ut genom tiderna.

Information

Wira Bruk grundades på 1630-talet som landets första klingsmedja. Bruket hade tidvis ensamrätt att tillverka värjor åt kronan. De sista 175 åren, sedan privilegierna upphört, smiddes liar, yxor och andra bruksartiklar. Bruket var vid liv till 1948, då den siste wirasmeden gick ur tiden. I mitten av 1960-talet restaurerades bruket och 1970 flyttade konstsmeden Curt Wägerth sin verksamhet hit. Då öppnades även museet och den charmiga kaffestugan. Museet är inrymt i den så kallade åldermansstugan från 1700-talet som förr fungerade som bostad åt klingsmederna som blivit för gamla för att kunna arbeta i smedjan.