cbis:1954505

Vigelsjö naturreservat

Naturreservat ligger mellan sjöarna Lommaren och Ludden, i direkt anslutning till Norrtälje stad. Området är populärt för friluftsliv och här finns både naturstigar och ridstigar, campingplats och elljusspår.

Information

Här passerar också vandringsleden Roslagsleden, som med sina elva etapper sträcker sig mellan Danderyd och Grisslehamn.
I Vigelsjö lund finns upp till 200 år gamla ekar och på våren växer här typiska lundväxter som lungört, blåsippa, vitsippa, smånunneört och liljekonvalj. I området kan du också hitta gulsippa och kungsängslilja.
Läs mer om Vigelsjö naturreservat på Länsstyrelsens webbplats: