cbis:1953934

Vaxholms kyrka

  • Besöksadress: Hamngatan 25 Postadress: 185 32 Vaxholms kyrka

Vaxholms kyrka som egentligen heter Gustav Adolfs kyrka är belägen i Vaxholms centrala delar. Kyrkan är ritad av Olof Tempelman och Carl Fredrik Adelcrantz i nyklassicistisk stil för att ersätta den tidigare mindre träkyrkan som byggdes år 1644 när Per Brahe den yngre donerade medel till kyrkbygget.

Information

Efter ca 100 år ansåg man att träkyrkan inte gick att reparera och den revs. Efter detta fick staden vara utan kyrka i många år. Grunden till den nya kyrkan lades på 1760-talet men byggnadsarbetet blev långvarigt eftersom pengarna till bygget förskingrades och söps bort. Det rådde stor osämja mellan de som skulle bygga och efter en allmän kollekt till garnisonen i Vaxholm kunde man färdigställa byggnaden. Invigningen ägde rum först 1803. De insamlade medlen räckte inte heller till att bygga det planerade tornet utan en temporär klockstapel i trä uppfördes. Denna kan du som besökare fortfarande beskåda. Kyrkan uppkallades efter konungen och benämndes Gustav Adolfs kyrka. Gudstjänstrummet är en vitputsad sal, orienterad i öst-västlig riktning med grunda sidoskepp. Kyrkan täcks av ett mansardtak, valmat åt gavelsidorna. Sakristian byggdes till år 1896, då södra ingången sattes igen och rundbågiga fönster sattes in i korgaveln. 1962 utbyttes plåttaket mot ett i koppar. Den välbevarade interiören täcks av ett kassettak.