cbis:1953937

Vätö kyrka

  • Besöksadress: Vätö kyrkväg 28 Postadress: 760 21 Vätö kyrka

Vätö kyrka ligger mycket vackert vid Vätösund. Kyrkan uppfördes på 1300-talet men först på 1600-talet tillkom vapenhuset. De rika valvmålningarna utfördes av "Roslagsmästaren" som även målade Roslagsbro kyrka.

Information

På 1700-talet vitlimmades valven, men 1904 togs målningarna fram igen, och då målades även ett gosshuvud på norra väggen. Korets träskulptur av S:t Göran och draken är en enklare kopia av Notkes som finns i Storkyrkan i Stockholm. Kapellet vid södra muren är sjökaptenen, ostindiefararen och herren på Lidö, Mathias Holmers privata gravkapell. I kyrkan finns en mycket märklig dopfunt, som sannolikt är från mitten av 1100-talet och härstammar från Nydala kloster. En stor del av kyrkans inredning har under åren sålts till olika museer, för att kunna finansiera dyrbara restaureringar. Klockstapeln är uppförd senast 1632 men kan vara betydligt äldre. Till Vätö kyrka kan du ta buss 676 från Tekniska Högskolan till Norrtälje busstation. Byt buss till 638 (Vätö) och gå av vid Utveda.