cbis:1944382

Vänföreningen Österbybruks herrgård

Vänföreningen Österbybruks herrgård arbetar för kulturen. Konst, musik, hantverk, utställningar ska blomstra och bidra till besöksnäringen i Österbybruk. Vänföreningen engagerar sig också med arbetsinsatser för en attraktiv yttre och inre miljö i och runt själva herrgården.

Information

Vill du vara med och bidra till arbetet? Välkommen då som medlem och gärna också som aktiv i någon av arbetsgrupperna.