cbis:1954163

Valö kyrka

De äldsta delarna av Valö kyrka är från 1200-talet. Kyrkan är mycket intressant med många medeltida kalkmålningar och spännande inventarier.

Information

I Valö kyrka finns tre medeltida altarskåp, något som är ovanligt för en landsortskyrka. Det skåp som idag finns på altaret är ett arbete från Antwerpen omkring år 1515. De två andra är mindre och äldre. I kyrkan finns triumfkrucifix från 1400-talet samt ett antal medeltida träskulpturer. Senmedeltida korbänk och processionsstavar. På tidigt 1500-tal gjordes om- och tillbyggnader på kyrkan som bland annat fick vapenhus och sakristia. Kyrkorummets väggar av gråsten har daterats till slutet av 1200-talet.