cbis:1963137

Vallonstigen

Vandringsslinga i Gimo på 5 km.

Information

Vallonstigen är ca 5 km lång och är markerad med blå-vit markering. Den har informationsskyltar på engelska och svenska om gamla Gimo Bruk.

Stigen startar vid Knutmassomuseet.