cbis:1954216

Väddö kyrka

  • Besöksadress: Mälbyvägen 1 Postadress: 764 91 Väddö kyrka

På 1300-talet hade Väddö sin första stenkyrka, den stod kvar trots att ryssen brände både prästgården och klockstapeln 1719. 1841 revs den lilla kyrkan för att den var för trång.

Information

Den nya kyrkan som byggdes på platsen blev en av Roslagens största. Kyrkan byggdes i nord-sydlig riktning, så att man fick en praktfull västgavel med mittorn mot landsvägen och kanalen. Efter ett oväder med blixtnedslag brann kyrkan upp 1872, men byggdes upp igen med högre träpanelat tunnvalv inne i kyrkan. Altarmålningen Kristi Himmelsfärd målades av Jerk Werkmäster år 1926. Från den gamla kyrkan har man bevarat 4 stycken medeltida skulpturer. Märkligast är triumfkrucifixet som är placerat ovanför dörren till sakristian. Träpyramiderna tillverkades på 1700-talet. I ett av östfönstren finns ett votivskepp som är en modell av briggen "Jupiter". I kyrkan finns sittplatser för cirka 350 personer.