Ununge kyrka

  • Besöksadress: Unungeslingan 93 Postadress: 762 98 Ununge kyrka

Ununge kyrka är från 1200-talet och av uppländsk typ - byggd i grå och röd granit med vita breda fogar. Även på långt håll syns kyrkan lysa färgstarkt.

Information

På 1500-talet genomgick kyrkan en renovering då taket välvdes, kyrkan vidgades och vapenhuset tillkom. Man tror att detta gjordes då kyrkan upplevdes som för trång. År 1897 fick "Unungemästaren" i uppgift att dekorera kyrkans valv och ge kyrkan en medeltida prägel. Samtidigt kom altaruppsatsen upp samt glasmålningarna i koret. I klockstapeln hänger en klocka från 1521.