cbis:1964122
cbis:1964122

Tolvmansgården i Rimbo

Besök Tolvmansgården strax utanför Rimbo

Information

Tolvmansgården ligger i Liesta by strax utanför Rimbo och omnämns första gången 1384. 1730 bestod byn av tre hemman, varav Tolvmansgården var ett. Gården är flyttad till nuvarande plats i mitten av 1800-talet.
Namnet Tolvmansgården kommer av att hemmanet beboddes av en tolvman, som kan motsvaras av en nämndeman. Gården består av det tidigare boningshuset, Bondens hus, en lada samt lidret. Lidret är numera ombyggt till samlingslokal med ett modernt kök.