cbis:1945852

Tallparkens vänner

Avsikten med Tallparkens vänner är att se till att Tallparken bevaras och utvecklas som rekreationsområde för alla som besöker området och därigenom öka attraktionskraften för Öregrund som bostads- och turistort.

Information

Här finns tallar, havsutsikt och solnedgångar av alla de slag, tystnad och havsbrus, bad, klippor och sandstrand, grillplatser, musikpaviljong, lek- och grillplats samt tennisbanor.
Tallparkens vänner är en ideell förening med en öppen och transparant verksamhet där alla ska känna sig välkomna. Ett antal projekt pågår så som att märka ut Hummelfjärd, bygga fler
Tallparkens vänner:
Olle Pettersson, 070-517 77 02, Hans Lindström 070-570 33 29, Elisabeth Andersson, Peder Waern, Kicki Lodin, Bosse Andersson och Hans Gille.

Externa länkar och dokument

www.roslagen.se/karta-tallparken