cbis:1965167
cbis:1965167 Marika Eriksson

Svenska Högarna

Svenska Högarna är Sveriges största marina naturreservat. Det ligger i Norrtälje kommun längst österut i Stockholms ytterskärgård. Den välkända fyren konstruerade Gustav von Heidenstam på 1800-talet.

I den skiftande skärgården

Information

Ögruppen Svenska Högarna har varit naturreservat sedan 1976. År 2020 beslutade Länsstyrelsen att utöka det skyddade området från knappt 3 000 hektar till 61 000 hektar. Det nya marina reservatet sträcker sig tre mil nordost om ögruppen förbi naturreservatet Svenska Björn. Undervattensmiljön kring Svenska Högarna är varierad med ett rikt marint djurliv. Här finns omfattande blåmusselrev, djupa syresatta mjukbottnar och friska artrika tång- och algbälten. Tillsammans bildar de friska ekosystem där blåmusslorna filtrerar havsvattnet och ger föda åt både fisk och sjöfågel. Landområdena karaktäriseras av karg utskärgårdsnatur med kala renspolade hällar, jättegrytor, hällkar och isräfflor. Här finns några av de viktigaste sjöfågelkolonierna i Stockholms län med arter som sillgrissla, tobisgrissla, tordmule, ejder och svärta - arter som försvunnit i flera andra delar av skärgården. Området är också en av länets förnämsta sträcklokaler för flyttfågel. I närområdet finns Östersjöns största bestånd av gråsäl. Storön har en artrik flora med bland annat strandnarv och gyllenbjörnbär. Svenska Högarna var förr en fiskehamn och är sedan gammalt en fyrplats. På Storön finns flera stigar runt Ytterhamnen, Innerhamnen, fyren och öns anläggningar. Besökare ombeds visa hänsyn till de boende vid Fyrbyn. Sevärdheter är bland annat fyren med utställning, en trojaborg, stenlabyrint och en kyrkogård. Arkipelagen har en storslagen natur med många attraktiva vattenområden. Endast begränsade hamnmöjligheter finns. På östra delen av Storön vid Ytterhamnen finns en brygga och sopmaja samt torrdass för besökare. Mellan ön Skrubban och Ytterhamnen finns även angöringsbojar som ägs och sköts av Svenska Kryssarklubben, allmänheten kan mot betalning angöra vid bojarna. Övernattningsbodar finns vid inre hamnen. De bokas genom tillsynsmannen. För att skydda Svenska Högarnas naturreservat finns regler att följa, se Länsstyrelsen För båttransport till Svenska Högarna kontakta sjötaxi: Gula båten 0729-42 78 36 eller [email protected]. Gräddö Sjöliv 0705436488 eller [email protected]. Roslagsevent 072-2034489 eller [email protected]