cbis:1944877
cbis:1944877

Susanne Wall, Keramiker

Keramiker Susanne Wall, Upplands Ekeby, Alunda Bruksföremål i stengods samt skulpturer och bilder.

På den levande landsbygden

Information

Susanne Wall har arbetat som keramiker sedan 1981. Den första verkstaden satte hon upp i Uppsala men bor numera på landet ca 4,5 mil nordost om Uppsala. Keramikerverkstaden ligger i ett litet hus hemma på gården. Susanne arbetar mest i stengodslera och gör bruksgods men även skulpturer och bilder som hon oftast bränner primitivt i sågspån och halm. Då får godset en mycket vacker och levande yta. Ring för visning 070-255 65 15