cbis:1954160

Skäfthammars kyrka

  • Besöksadress: Kyrkvägen 6 Postadress: 747 42 Skäfthammars kyrka

Kyrkan ligger i utkanten av samhället Gimo och byggdes på 1400-talet. Dopfunten med fot är från 1100- eller 1200-talet och kalkmålningarna sannolikt från 1580-talet. Altaruppsats, nummertavla och predikstol, den senare av Olof Gerdman är från 1754.

Information

Vid mitten av 1700-talet genomgick kyrkorummet en omgestaltning och dåvarande bruksägaren, Louis de Geer, skänkte predikstolen till församlingen. Vid denna tid uppställdes också den nuvarande altaruppsatsen. Kyrkan restaurerades år 1965.