cbis:1954793

Själbottna

Den välskötta roslagsnaturen på Själbottna bjuder in till vilsamma strövtåg. Här finns skyddade vikar, fina badklippor, betad ängsmark, gamla ekar, hällmarker, tät granskog och gott om bär och svamp.

I den skiftande skärgården

Information

Själbottna ligger söder om Yxlan och Blidö vid Husaröleden. Naturreservatet ägs av Skärgårdsstiftelsen. Genom röjning, slåtter och betesdrift återtas här delar av Själbottnas gamla odlingslandskap. Här finns gott om markerade promenadstigar som underlättar framkomligheten. Det är lättillgängligt med fina betesängar, sköna badvikar, lövlundar och välbesökta naturhamnar. Vikar och badklippor upptäcktes tidigt av båtfolket. En bred stig leder genom området. Ett område i nordost kring Långnäsholmarna är fågelskyddsområdet och avstängt en del av året. Halva ön utgörs av reservat. På den andra halvan finns stugor och hus byggda av tidiga sommargäster och välbeställda sjöfartsbönder. På andra sidan Storfladen ligger Östra Lagnö, vars norra hörn ägs av Skärgårdsstiftelsen. Även där hålls ängar och åkrar tillgängliga. Reservatet är välbesökt alla tider på året. I öster erbjuder Brännholmen vackra ytor för enstaka tältare vid havet. Vintertid är det skridskoåkare som kliver av SL-bussen. Stigarna används av både joggare och rörelsehindrade personer med rullstol. Under varma sommardagar är badklipporna populära. Waxholmsbolaget går från Stockholm till Själbottna under sommarhalvåret. Bryggan är inte tillgänglighetsanpassad. Bryggans position Latitud: 59,5661 Longitud: 18,78402 Tidtabeller och mer information – Waxholmsbolaget SL buss går från Danderyd till Östra Lagnö (hållplats Västra Lagnö, 2,5 km från reservatet). Båttaxi: Västra Lagnö Sjötaxi 08-542 433 24, 070-898 79 99