cbis:1954211

Singö kyrka

  • Besöksadress: Singövägen 250 Postadress: 764 57 Singö kyrka

Singö har varit bebott sedan medeltiden, men har tillhört Häverö socken. I slutet på 1500-talet fick man tillstånd att uppföra ett kapell på ön och på så vis slapp man den långa och farofyllda båtfärden till Häverö kyrka.

Information

År 1753 blev det lilla kapellet ersatt av en timmerkyrka, som än idag står på plats. I kyrkan finns en fregatt sedan invigningsdagen. Bygden var fattig vilket roslagsskildraren beskrev så här 1805: "kyrkans silverförråd består av en tesked". Tack vare en donation av den rika bruksorten Harg finns ett stort dyrbart altarskåp från 1400-talet gjort av en träsnidarmästare från Lybeck. Under en sten med texten "en okänd sjöman" på kyrkogården, vilar en representant för de män som aldrig vände tillbaka. Singö kyrka ligger på kyrkogårdens norra sida. Kyrkan har plats för cirka 110 personer.