cbis:2440677

Sajna AB

Sajna är ett rekryterings- och konsultföretag med bolagssäte i Norrtälje, och med verksamhetsområde Roslagen. Vi erbjuder konsulttjänster inom HR, Chefsstöd, karriärcoachning och GDPR, via kvalificerade och engagerade medarbetare.

Information

Sajna utför rekryteringar till alla typer av tjänster, men styrkan ligger i chefsrekrytering, specialistrekrytering och styrelserekrytering, alltid med fasta arvoden. Vi har ett stort och upparbetat nätverk inom näringslivet och vår ambition är att finna kompetent, kreativ och positiv arbetskraft i Roslagen som både vill bo och arbeta här.  


Våra erfarna HR- och GDPR-konsulter kan avropas utifrån din verksamhets specifika behov, på hel-eller deltid.


Våra karriärcoacher kan hjälpa såväl medarbetare som chefer att utveckla sina färdigheter, fördjupa sina insikter och belysa karriärmöjligheter. Sajna erbjuder därför olika typer av coachning beroende på vad din organisation har behov av exempelvis chefsstöd, karriärcoachning och samtalsstöd.