cbis:1967465

Rydbo och Rydboholms slott

  • Besöksadress: Rydboholms slott Postadress: 184 94 Åkersberga
Rydboholms slott har anor från medeltiden och nämns i skrift för första gången under 1400-talet. Slottet byggdes då om till sätesgård, det vill säga en gård som inte behövdes skattas.

Information

Här växte Gustav Vasa upp och tillbringade sin barndom. Sätesgården hade många jordbruksområden i kommunen. Rydboholm var den största sätesgården i Stockholmsområdet.

Slottet fick sitt nuvarande utseende på 1700-talet då också den stora engelska parken anlades. Rydboholm slott har ägts av ätten Brahe och dess ättlingar från 1500-talet och fram till idag.

I närheten ligger Östra Ryds kyrka. Här finns en stor konstsamling som donerats av slottsherrarna Brahe på Rydboholm.

Rydboholms slott är en privatbostad och ej öppet för allmänheten.