cbis:2045414
cbis:2045414

Runstenen i Harg

  • Besöksadress: Runstenen ligger straxt intill väg 76 när Hargs Bruk Hargshamn

Hargstenen – en av de första avbildningar av en kyrkobyggnad På runstenen finns en klockstapel och ett klocktorn avbildat. Ristningen är en av de allra första avbildningarna av en kyrklig byggnad och stenen är av gnejsgranit.

Information

På runstenen står det "Gudlev och Sigvid, Adulfs arvingar, lät hugga stenen efter sin fader Sigborg och hands moder". Hargstenen ligger utefter Vikingaleden etapp Sanda-Harg. Runstenen ligger straxt intill väg 76 när Hargs Bruk