cbis:1953190

Roslagsbro kyrka

  • Besöksadress: Prästgårdsvägen 44 Postadress: 761 75 Norrtälje

Roslagsbro kyrka är uppmurad av kluven gråsten i tidig medeltid och var på sin tid en rik och mäktig kyrka. Långhuset är den ursprungliga kyrkan som byggdes på 1200-talet. Under 1400-talet tillkom koret och valven slogs och målades.

Information

Än idag ser målningarna nygjorda ut tack vare att de aldrig har målats över. Konstnären vet man inget namn på men han kallas Roslagsmästaren. På målningarna i vapenhuset ser man bland annat trollharen som mjölkar böndernas kor. Altartavlan i Roslagbro kyrka är Sveriges äldsta. I kyrkan förvaras också flera märkliga klenoder. Bland annat en bild av den döde Kristus, lagd i en så kallad "påskgrav". Här finns också den välkända S:t Eriks- skulpturen. Till Roslagsbro kan du ta buss 676 (Norrtälje) från Stockholm till Norrtälje busstation. Byt sedan till buss 645 (Gåsvik) och gå av vid Roslags-Bro kyrka