cbis:1953970
cbis:1953970

Roslags-Kulla kyrka

Roslags-Kulla kyrka invigdes år 1706 efter att en äldre kyrka belägen på samma plats hade rivits. Bygget hade börjat på initiativ av slottsherren på Östanå, greve Fabian Wrede.

Information

Det sägs att timret till kyrkan kom från Finland, vilket inte är omöjligt, eftersom smedjorna i Wira bruk förbrukade mycket timmer och Fabian Wrede ägde gårdar i Finland. Kyrkan är korsarmad och har en lökkupol. Kyrkans yttre panel tillkom år 1728 och klockstapeln byggdes på 1750-talet. Roslags-Kulla kyrka representerar lantlig senbarock och är unik i Sverige genom sitt oförändrade skick. Roslags-Kulla kyrka har inte mindre än åtta kungliga porträtt. Dessutom finns många tavlor från tidigt 1600-tal. Kyrkan har ett nära samband med Wira bruk. Här får du se mycket av det och annat intressant: www.svenskakyrkan.se/osteraker/konstfilmer-roslags-kulla Öppettider: www.svenskakyrkan.se/osteraker/kontakt