cbis:1954158

Rö kyrka

  • Besöksadress: Kyrkväg 28 Postadress: 762 93 Rö Kyrka

Det tros ha funnits en kyrka eller kapell av trä i Rö redan vid 1200-talets början. Den nuvarande kyrkan är byggd i slutet av 1200-talet men har vid flera tillfällen blivit ombyggd, bland annat efter en brand på 1600-talet.

Information

På 1400-talet blev valven slagna och samtidigt fick väggar och tak sin rika utsmyckning av en okänd konstnär från bygden. Kyrkan är helgad åt den helige Olof som finns att beskåda i form av en skulptur från medeltiden, liksom en skulptur med högsta konstnärliga värde av en gotisk madonna. Triumfkrucifixet är från 1400-talet och blev altarprydnad vid en sen renovering. Rö kyrkas gula klockstapel utgör även ingången till kyrkogården. Den började byggas 1806 av församlingen.