cbis:1953956

Riala kyrka

  • Besöksadress: Bergshamravägen 332 Postadress: 761 13 Riala kyrka

Riala kyrka är en vitputsad stenkyrka från 1200-talet. Porten in till kyrkan antas vara från samma period och klockstapeln med sin klocka är från 1500-talet.

Information

Vapenhuset i kyrkan är ovanligt stort och här finns ett altare placerat med torson av det gamla triumfkrucifixet. Vid en restaurering i slutet av förra seklet gjorde man ett drastiskt ingrepp och fönstren fick sin tredelta form, och kyrkan rappades vit. Vid inträdet möter man en träskulptur föreställande aposteln Jakob, från 1300-talets senare hälft. En madonna med Jesusbarnet härstammar från 1400-talet och från samma tidsålder härstammar valven. I kyrkan fanns S:t Jacobs relikskrin vilken blev beslagtaget av Gustav Vasa. Altartavlan är en kopia av Rubens vars original finns i Antwerpen.