Rävsten Kerstin Söderberg
Rävstens stugby Kerstin Söderberg

Rävsten

Skärgårdsparadis i Öregrund och Gräsö skärgård

I den skiftande skärgården

Information

Rävsten är en ö strax utanför Gräsö i Roslagens skärgård. Rävsten erbjuder besökaren tillgång till öppet hav och långa oexploaterade stränder med skyddade vikar och fjärdar. Längs en del av stränderna finns rundade klippor med goda möjligheter för bad och fiske. Den östra delen ägs av Upplandsstiftelsen medan den västra delen är i privat ägo. Ön är lättvandrad och omväxlande. Naturtyperna ligger som i en mosaik med landhöjningsskogar, hällmarkstallskogar, slåtterängar, vikar och sund, havsstrandängar, lövängar och skogsbeten. Naturen på Rävsten är präglad av århundradens brukande och en stor del av ön är påverkad av bete, slåtter och åkerbruk. Den långvariga hävdhistoriken har gett upphov till en mycket rik flora och fauna. Ängsmarkerna hålls fortfarande öppna genom bete eller slåtter. På ön finns också hamlade träd av ask, björk och oxel. Norra Roslagskusten har mycket höga naturvärden och förekomst av många sällsynta och hotade arter. Rävsten utgör en representativ och viktig del av detta landskap och den östra delen av ön är skyddat enligt Natura 2000. På Rävsten finns 18 stugor till uthyrning med totalt 93 bäddar. Här finns även promenadstigar, lekängar, bad, bastu, badtunna, roddbåtar, grillplatser och kiosk. Möjlighet finns även att hyra kajak, SUP-brädor och fiskeutrustning. Dagbesökare hämtas vid Äspskärs brygga på södra Gräsö, bokning 0173-360 18.