cbis:1953960

Rånäs kapell

  • Besöksadress: Svärlingevägen 17 Postadress: 762 96 Rånäs Kapell
På platsen där kapellet ligger har det tidigare funnits en kyrka som revs före 1700-talets utgång när de båda socknarna Fasta och Esterna slogs ihop. 1908 byggde man kapellet som senast rustades 1958.

Information

Glasmålningen i koret är gjort efter en förlaga av Roslagskonstnären Harald Lindberg. Klockstapeln restes på 1850-talet då platsen åter togs i bruk som gravplats.