Ramhälls gruva

Ramhälls gruvby

Besök Ramhälls Gruvby

På 1700-talet började man bryta järnmalm i trakten av Ramhäll. Gruvorna kallades då Hammarinsgruvorna, och man bröt i början i väldigt liten omfattning. Framåt 1832 började man arbeta i större omfattning. Gruvornas dåvarande ägare var Kilafors Bruk, och under 1870-talet skaffade gruvan en ångmaskin. Mot 1800-talets slut köptes hälften av gruvan upp, dels av Ljusne-Woxna AB och dels av Dannemora gruvors Intresseförening. 1918 nybyggdes en transformatorstation vid det dåvarande maskinhuset.

1942 köpte Stora Kopparberg gruvorna och började med att uppföra gruvstuga, verkstad, kontor samt borrsmedja. Brytningen tog nu fart tack vare andra världskriget. Man påbörjade även planeringen av de moderna gruvanläggningarna. I slutet av 1970-talet lades gruvorna ner. Gruvgångarna har vattenfyllts och byggnaderna står numera tomma.

Se mer från Ramhälls gruvby