cbis:1953152

Ramhälls Bygdegård och Hembygdsgård

Ramhäll - I hjärtat av Uppland!

Information

Ramhälls Bygdegårds- och Hembygdsförenings hemvist är den numera nedlagda skolan från 1880-talet, där det bland annat finns en bevarad gammaldags skolsal från mitten av 1900-talet. Den gamla skolbyggnaden innehåller bl a museiskolsalen, en foto- och materialutställning från gruvtiden, en utställningsmonter med gamla kläder från trakten, samt en samling träsnidade figurer.
Bygdegården/Hembygdsgården är öppen för visning vid evenemang, men kan också visas efter överenskommelse. I och vid den gamla skolan ordnas många aktiviteter, såsom auktion, teater, visaftnar, pubkvällar, allmänna och privata fester. Möjlighet finns att hyra hela eller delar av bygdegården
Föreningen Ramhälls Bygdegårds- och Hembygdsförening, som startades 1985, arrangerar årligen många välbesökta evenemang och aktiviteter. Föreningen kan också anordna guidade gruvvandringar vid Ramhälls Gruvor för större grupper och efter bekräftad bokning.
Bygdegården är tillgänglighetsanpassad och godkänd av HSO Östhammar.