cbis:1954189

Rådmansö kyrka

  • Besöksadress: Kungsgårdsvägen 22 Postadress: 761 94 Rådmansö kyrka

Rådmansö kyrka ligger vid Kyrkfjärden, cirka två mil öster om Norrtälje. Kyrkan byggdes under åren 1816-1818 men invigdes först år 1844. Kyrkan är en typisk Karl-Johanskyrka uppförd på 1820-talet som ersatte den knuttimrade kyrkan som stod lite längre ner på kyrkogården, nära den gamla timmerporten i muren.

Information

Altaret härstammar från den äldre kyrkan och är troligen ett krigsbyte från trettioåriga krigets Polen. Den gamla orgeln är även den ett krigsbyte som skänktes till Nordiska Museet 1883. Den gamla kyrkklockan såldes 1907 för 2 kr kilot, vilket gav församlingen 125 kronor i kontanter. Även predikstolen och 1700-tals skeppet kommer från den gamla kyrkan. Det stora korset på kyrkogården restes av församlingsbor till minnet av att sju unga från Vidinge omkom i en snöstorm på väg hem från ett bönemöte i Sundskär. Kyrkan har plats för cirka 250 personer.