Evenemangspolicy

Policy

1. Evenemanget måste äga rum i Roslagen och tipset kommer direkt ifrån evenemangsarrangören.

2. Varje arrangör tar ansvar när det gäller marknadsföring av sitt evenemang på

www.roslagen.se/evenemang och meddelar eventuella ändringar direkt till [email protected]

3. De bilder och texter som arrangören tillhandahåller får inte strida mot någon annans upphovsrätt. Visit Roslagen förbehåller sig rätten att göra eventuella justeringar i inskickad text.

4. Ett evenemang får inte upplevas kränkande för individer eller vissa

samhällsgrupper. Partipolitiska arrangemang publiceras inte.

5. Ett evenemang är en tillställning som arrangeras kortvarigt och

tidsbegränsat till skillnad från löpande verksamhet. Exempel: en ateljé som

håller öppet varje helg är inte ett evenemang men om en vernissage hålls ett

speciellt datum godkänns det som evenemang. Evenemanget ska alltså vara tydligt

skiljt från arrangörens löpande verksamhet och ska ha ett tydligt start- och

slutdatum. Kurser/utbildningar som tillhör arrangörens löpande verksamhet

godkänns ej.

6. Att locka besökare med ett evenemang där själva huvudsyftet är annat än just

evenemanget i sig är inte godkänt, exempelvis en rea eller en butik som bjuder

på fika eller anordnar utbildning under en helg i syfte att locka fler kunder.

Evenemanget ska kunna besökas utan att det måste bokas tillsammans med en annan

aktivitet ex. middag eller övernattning.

7. Ett evenemang är ett arrangemang som allmänheten är välkommen till.

Evenemang får inte i första hand rikta sig mot personer som är medlemmar i

exempelvis föreningen som anordnar arrangemanget. Arrangören får inte heller

utesluta personer att besöka evenemanget på grund av faktorer som exempelvis

ålder, kön, etnisk tillhörighet och trosuppfattning. Åldersgränser för barn är

dock tillåtet.

8. Visit Roslagen avgör om evenemanget bryter mot någon punkt i denna policy

och därför inte bör publiceras.