cbis:1956686
cbis:1956686
cbis:1956686

Penningby Slott, Norrtälje

Penningby Slott tillhör de äldsta profana byggnaderna i Sverige.

Vid Roslagsleden På den levande landsbygden

Information

Det nuvarande stenhuset började uppföras någon gång efter 1466, då en äldre bebyggelse förstördes i samband med senmedeltidens inbördesstrider. Senast i mitten av 1500-talet hade fyrkanten kompletterats med de båda diagonalställda försvarstornen. 1673 inleddes ombyggnader från försvarsborg till slott, vilka fullbordades i början av 1730-talet. De båda källarvåningarna bevarar dock den ursprungliga medeltida karaktären, och inrymmer bland annat en väldig brunn som alltjämt är fullt fungerande. Parken i engelsk stil anlades 1805. Ägarsläktens ambition är att värna om och bevara slottet och dess närmaste omgivningar. Slottet visas för allmänheten varje sommar, för aktuella öppettider se Svenskt kulturarv