Oxnäsets Naturreservat

Oxnäsets naturreservat finns i Rådmansby på Rådmansö och är en del av en bred udde med samma namn.

Information

Här finns både orörd skog, hällmarkspartier och kala klippor vid vattnet men också många spännande växter så som mossviol, sårläka och grön sköldmossa. Området är klassat som nyckelbiotop.
Oxnäset är ett populärt friluftsområde som lockar många besökare, främst till de vackra stränderna.
Läs mer om Oxnäsets naturreservat på Länsstyrelsens webbplats:


Vägbeskrivning

,