cbis:1943722
cbis:1943722

Östra Ryds kyrka

Östra Ryds kyrka är vackert belägen på en kulle vid Kyrkviken nära Rydboholms slott i Österåkers kommun. Den nuvarande kyrkobyggnaden uppfördes sannolikt omkring år 1430 av Anund Sture, som då ägde marken.

Information

Kyrkans äldsta del, sakristian, är från 1300-talet. Att det fanns en kyrka på platsen vid denna tid framgår av gamla noteringar om att en biskopsvisitation skett 1303. Sitt nuvarande utseende fick kyrkan vid en genomgripande till- och ombyggnad 1690–1693. Då bröts långhusets norra och södra väggar upp och de två korsarmarna byggdes till, vilket gav byggnaden sin karaktär av korskyrka. Vid samma period tillkom ätten Brahes gravkor i öster och tornbyggnaden i väster. Östra Ryds kyrka har en för vårt lands kyrkor unik tavelsamling med verk från 1500-, 1600- och 1700-talen. De flesta har skänkts av medlemmar av Braheätten. Här kan du ta del av några: www.svenskakyrkan.se/osteraker/konstfilmer-ostraryds Du tar dig med kollektivtrafik till Östra Ryds kyrka genom att ta Roslagsbanan från Tekniska Högskolan till Rydbo station. Därifrån är det 2 km promenad till kyrkan. Du kan också ta buss 629 till Östra Ryds kyrkväg och sedan gå 700 m. Det går också att åka buss 670 från Tekniska högskolan mot Vaxholm och stiga av vid hållplats Östra Ryds kyrka. Öppettider: www.svenskakyrkan.se/osteraker/kontakt

Externa länkar och dokument

https://www.facebook.com/osterakerostraryd