cbis:1954217
cbis:1954217

Östhammars kyrka

  • Besöksadress: Kyrkogatan 1 Postadress: 742 32 Östhammars kyrka

Östhammars kyrka ligger i centrala Östhammar. Kyrkan har byggt ut i anmärkningsvärt många etapper med tanke på att den inte är mer än drygt 300 år gammal.

Information

År 1675 invigdes kyrkan efter en lång byggnadstid. Vid en senare ombyggnation år 1761 förlängdes kyrkan åt öster och tio år senare inleddes nya omfattande byggnadsarbeten. Man tror att kyrkan då vidgades åt väster. Omkring 1740 blev predikstolen klar, skapad av Olof Gerdman. Kyrkans torn stod färdigt år 1845. Lanterninen blev åttkantig och tornkroppen mer bastant än vad ritningarna föreskrev. Kyrkans interiör fick sitt nuvarande utseende år 1925 med huvudsyfte att i möjligaste mån återställa den prägel av sent 1700-tal som kyrkorummet tidigare haft. 1960 fick predikstolen tillbaka sina urspungsfärger, efter att ha målats om på 1800-talet. Här genomfördes också en omfattande inre renovering 1989. Altarbordet är modernt men den insatta träreliefen som föreställer nattvardens instiftelse antas ha prytt kyrkans första altare från 1600-talets senare hälft. Altaruppsatsen år från samma tid och oljemålningen har som motiv Jesu korsfästelse.