cbis:2043234
cbis:2043234
cbis:2043234
cbis:2043234
cbis:2043234
cbis:2043234

Österbybruks stigar - vandring i vallonbruksmiljö

Naturstigar i tusenårig kulturmiljö I Österbybruk i västra Roslagen finns ett nätverk av markerade leder fördelade på 4 slingor - Kulturstigen, Karmdammen runt Harvikadammen runt och Upplandsleden slinga 2:1. Slingorna kan med fördel kopplas ihop så du får en sträcka som passar dig. Välkommen att upptäcka vandring i vallonbruksmiljö!

Vid det berikande bruket Familjeaktivitet

Information

ÖSTERBYBRUKS STIGAR - Naturstigar i tusenårig kulturmiljö. Järnhanteringen i Österbybruk har anor från medeltiden. Malmen från Dannemora skulle bearbetas till järn och de naturliga förutsättningarna fanns här vid gårdarna Österby och Käbbo. Hyttor och smedjor etablerades där vattnets kraft kunde tämjas och nyttjas. Vattnen dämdes för att ge mer kraft, som kunde regleras efter behov. Österbybruks vackra dammar kom till. På uppmärkta stigar vandrar du runt tre av dessa dammar. Skyltar längs stigarna berättar om platser och verksamheter som var. Dagens ruiner, din fantasi och en varierad natur får komplettera din bild av Österbybruks historia. Naturstigarna runt dammarna i Österbybruk är utmärkta i Naturkartan. KARMDAMMEN RUNT - 2 km En två kilometer lång lättvandrad stig runt dammen. Stigen går förbi platser med spår efter historisk järnhantering, revolutionerande kraftöverföring i den sk konstgången och Dannemora hälsobrunn med Brunnshuset. HARVIKADAMMEN RUNT - 6 km En rundslinga som nyttjades som tillsynsstig för dammen från sent 1600-tal. Stigen går på dammsbröst som ger fin utsikt över dammen och omgivande myrar och gölar. KULTURSTIGEN ÖSTERBYBRUK - 6 km Kulturstigen är en 6 km lång slinga i direkt anslutning till Österbybruk. Stigen går på dammsbröst förbi dammar som anlades under 1500- och 1600-talet. Dammsbröst är en vall av jord, sten och slagg för att hålla vattnet kvar i dammen. Stigen passerar många kulturhistoriskt intressanta platser med spår från tidig järnhantering i bygden. De dammar som skapades gav den vattenkraft som behövdes för bearbetningen av Dannemoramalmen till världsberömt stångjärn. Lämpliga startpunkter är Simbadets Camping, hembygdsgården eller badhuset. Vid alla platser finns parkering. Se Naturkartan för sträckning. UPPLANDSLEDEN SLINGA 12:1 - 6 km. Denna korta slinga bjuder på både brukshistoria, service och natur. Det är en lättvandrad sträcka på 6 kilometer som börjar inne i Österbybruks tätort, genom skogspartier avslutas längs Stordammens strand. Vandringen tar lite drygt två timmar. Ett tips är att göra en avstickare till Aspbo där det finns grillplats, toaletter och badplats vid Stordammens strand.