cbis:1954244

Öregrunds kyrka

  • Telefonnummer: 0173-42800
  • Besöksadress: Kyrkogatan Postadress: 740 71 Öregrunds kyrka

Öregrunds kyrka ligger centralt i den idylliska trästaden. Öregrund är en av Sveriges bäst bevarade trästäder och en charmerande idyll som bjuder på snickarglädje och atmosfär.

Information

Öregrunds kyrka byggdes på 1490-talet när staden grundlades. Till kyrkans äldsta inventarier hör ett altarskåp från 1400-talet. I långhusets västra del hänger två votivskepp från 1700-talet. Kyrkan eldhärjades 1652 och 1719 i samband med "rysshärjningarna". Efter den senare branden stod kyrkan utan tak, sakristia och med raserat vapenhus. En stor del av inredningen hade dessutom gått förlorad. Från år 1723 följde under flera decennier kontinuerliga reparations- och nybyggnader. Åren 1763-64 förnyades stora delar av kyrkans inredning. De reparationer och restaureringar som därefter har skett har inte avsevärt ändrat kyrkans arkitektur. Den rödmålade spånbeklädda klockstapeln, som är hela 18 meter hög till takfoten, ligger på en höjd sydväst om kyrkan.