cbis:2044724

Optiska telegrafen i Grisslehamn

  • Besöksadress: Albert Engströms väg Grisslehamn

Den Optiska Telegrafen uppfanns 1794 av friherre Edelcrantz. Hans optiska kommunikationssystem är genialt i sin enkelhet. Det är binärt och föregångare till nutidens dataspråk. 

Vid Roslagsleden I den skiftande skärgården

Information

År 1796 byggdes en optisk telegraf på Utkiksberget (söder om badviken vid Albert Engströms Ateljé). Den användes för att förvarna om anfallet av hundra ryska kosacker ledda av kosacköverste Kullnef år 1809.


Med hjälp av telegrafen sköttes en stor del av kontakten med Finland via en motsvarande station på Signilskär på Åland, ända till senare hälften av 1800-talet. Varje station var en länk i kedjan där signalerna repeterades steg för steg tills meddelandet nådde slutstationen. Det tog mindre än en halvtimme att sända ett meddelande från Grisslehamn till Stockholm. En ordonnans till häst behövde två-tre dagar. 1994, på 200-årsdagen av Edelcrantz uppfinning, lät Telemuseum bygga en replika av telegrafen på Gärdet i Stockholm. När Telemuseum lades ned 2004 gick samlingarna till Tekniska Museet som donerade telegrafen till Grisslehamn och Norrtälje kommun. År 2014 restes telegrafen på en bergknalle på Albert Engströmmuseets område, i närheten av sin gamla plats på Utkiksberget.