cbis:1953964

Norra Malma naturreservat

Naturreservatet består av en ekhage och ligger vackert beläget vid sjön Erkens sydöstra strand.

Information

Här finns ek, lönn, ask, lind och andra lövträd tillsammans med många andra växter och djur.
Här hittar du ringlande skogsstigar och härliga vyer mot Erken. På våren och sommaren blommar blåsippor, vitsippor och gullvivor tillsammans med många andra växter. I de många håliga ekarna bor både kattugglor och fladdermöss.
I naturreservatets östra del finns ett gravfält med gravar från yngre järnåldern.

Läs mer om Norra Malma naturreservat på Länsstyrelsens webbplats:


Vägbeskrivning

,