cbis:1994707

Naturens tempel

Templet är från 1996. Det byggdes hos familjen Britt-Louise och Martin Lönnebo ute vid Oxten. 2005 skänktes det till församlingen och flyttades året därpå till sin nuvarande plats.

Information

Templet är från 1996. Det byggdes hos familjen Britt-Louise och Martin Lönnebo ute vid Oxten. 2005 skänktes det till församlingen och flyttades året därpå till sin nuvarande plats. Grannen Doris Asplund bidrog med att måla orre, fjällripa, skrattmås, sädesärla, småkryp, havsörn, uggla, svalor... Visste du att.... Naturens tempel är unikt i världen Templet är insirerat av Bibelns paradis Det bygges på Oxsten, Gräsö hos Britt-Louis och Martin Lönnebo Doris Asplund, Gräsö, deltog i utsmyckningen Tempelbyggnaden skänktes till Gräsö församling Templet, när dörren är stängd, förvandlas till tittskåp En pilgrimsväg Templet-Uppsala domkyrka planeras med frälsarkransen som förebild.