cbis:1957443

Näsuddens naturreservat

Näsuddens naturreservat består av en halvö som ligger i Stockholms inre skärgård, omgiven av Täljöviken/Svinningeviken åt väster och Tunafjärden åt nordost.

Information

Här hittar du berg med fantastisk utsikt, äldre barrskog, strandängar och öppna slåtterängar och beteshagar.
Områdets blandade landskap gör att många olika växter och djur trivs här. Här finns bland annat ädellövträd, orkidén Adam och Eva, gräshoppsångare, törnsångare och rosenfink. Här kan du också se storskarv och havsörn.
Läs mer om Näsuddens naturreservat på Länsstyrelsens webbplats