Närtuna kyrka

  • Besöksadress: Närtuna kyrkväg 17 Postadress: 762 94 Närtuna kyrka

Kyrkan byggdes i slutet av 1200-talet på en strategisk plats vid den gamla Långhundra-leden, som var en viktig förbindelselänk mellan havet och Uppsala. Platsen där kyrkan uppfördes anses ha varit en gammal kult- och offerplats, helgad åt fruktbarhetsgudinnan Nerthus, som troligen har gett orten dess nuvarande namn, Närtuna.

Information

Det första som byggdes var ett försvarstorn som tillsammans med en tidigare tillbyggnad av trä blev den första kyrkan. Träkyrkan revs under 1300-talet och ersattes av en kyrka i sten. Vid en brand på 1600-talet rasade tornet och medeltidsmålningarna förstördes. Tornet blev återuppbyggt, och i slutet av 1800-talet flyttade klockorna in i den nybyggda lanterninen. Altarets kransprydda kors och den ståtliga ingångsporten i kyrkomuren härstammar också från 1800-talet. År 1896 genomgick kyrkan en omfattande renovering och konstnären Caleb Ahltin försåg den med medeltida målningar, som tyvärr sotades ner av en värmekamin. Därför vitlimmades kyrkan 1949. Kyrkogården omges av en gråstensmur från 1700-talet.