cbis:1954641 Martin Eriksson

Mjölkö

Mjölkö ligger utanför Lervik och Flaxenvik i södra Roslagen. Ön var en gång dagsverkstorp under Margretelunds gård. Ön trafikeras av Waxholmsbolaget och ligger 10 minuter med båt från Lerviks brygga.

I den skiftande skärgården

Information

Det påstås att namnet Mjölkö kom av att mjölk från öarna samlades in här på ön för att sedan fraktas vidare. Förutom dagsverket och arbetet på torpet hade torparen även fiske som binäring. Var exakt torpet låg är osäkert, det finns två hus av äldre datum på platsen. Det ena är ett lågt timrat hus med kök och kammare. I ena änden av huset var det förr svinstia, sägs det. Det var inte alls ovanligt. Förr bodde man vägg i vägg med husdjuren för att spara värme. Detta hus är idag sommarbostad. Den andra stugan är ombyggd och tillbyggd. Husen här på torpet har ett fantastiskt vackert läge, placerade på en höjd och med böljande blomsterängar runtom. Ladugård, uthus och jordkällare hör till det som en gång var torp och senare gård. Bland de växter som omger torpet finns syrener, fruktträd, en mängd olika blommor - gammaldags och nyare sorter samt en jättelik ek, kanske ett vårdträd och med många hundra år på nacken. Siste torpare var Per Persson. Waxholmsbolaget trafikerar Mjölkö året runt, men båtarna går inte lika ofta under hela året. Fäll upp semaforen på bryggan om du vill åka med! Mjölkö brygga har räcken och en bänk att sitta på när du väntar på båten. Bryggans position: Latitud 59,46555 Longitud 18,41823 Tidtabeller och mer information – Waxholmsbolaget