cbis:1953946

Marums naturreservat

Marums naturreservat består av tre områden – dels ett område på södra Björkö, västra delen av Marboö samt den lilla ön Kattören.

Information

Naturreservatet består framförallt av skogsmark. I området på södra Björkö finns också en badvik med härlig sandstrand och sandbotten.
Läs mer om Marums naturreservat på Länsstyrelsens webbplats: