cbis:1954210

Malsta kyrka

  • Besöksadress: Malstavägen 225 Postadress: 761 71 Malsta kyrka

Malsta kyrka uppfördes under medeltiden och är Norrtälje-Malsta församlings äldsta kyrka. Kyrkan är en av de minsta i Uppland och uppfördes förmodlingen på samma plats där en gammal träkyrka tidigare stod.

Information

Den vitrappade kyrkan är byggd av gråsten under slutet på 1200-talet. Sakristian är troligen den äldsta delen och kommer från den tid då träkyrkan ännu fanns. Dopfunten gjord av sandsten är från 1200-talet och storklockan från 1300-talet. Större delen av kyrkans inredning skänktes av herren på Degarö gård, landshövding Brehmer på 1700-talet. Kyrkan har sittplatser för cirka 80 personer.