cbis:1951858

Loskälvagården

År 1823 fick Eric Ericsson från Södergården och hans hustru Christina Matsdotter uppbud i häradsrätten på hemmanet. Den sista generationen som drev fädernegården var systrarna Linnea (f.1905) och Märta (f. 1908).

Information

Före sin död hade Märsta sagt att Lohärads Hembygdsförening skulle ärva henne, men något testamente kom aldrig att lämnas. Därmed tillföll gården Allmänna Arvsfonden. Samtliga inventarier såldes på en dock välbesökt auktion pingsTdagen 1991. Ärendet gick dock vidare till regeringen, som år 1994 överlåt den då avstyckade gården till hembygdsföreningen. Lohärads älsta byggnad, Visthusboden från 1600-talet, och bränneriet är de enda kvarvarande byggnaderna från den tidigare kringbyggda gården. Mangårdsbyggnaden uppfördes år 1846.