Lohärads klockstapel

Lohärads kyrka

  • Besöksadress: Kristineholmsvägen 4 Postadress: 761 72 Lohärads kyrka

Lohärads kyrka är ursprungligen från 1200-talet. Under 1700-talet rasade kyrkans torn och drog i fallet med sig en stor del av kyrkan, däribland vapenhuset. Ett nytt blev uppbyggt av resterna efter tornet, men det dröjde 60 år till innan man fick råd att bygga färdigt kyrkan.

Information

Baron Taube på Christineholm skänkte en märklig gåva till kyrkan i form av en praktsäng i barock med amoriner. Idag ser vi paradsängens gavel som ramverk runt krucifixet vid altaret. Det fina medeltida skåp som förr prydde altaret finns idag på historiska museet. Vid en restaurering av kyrkan år 1929 fann man små rester av medeltidsmålningar. Klockstapeln som står vid kyrkan byggdes om år 1838 från att ha varit en enklare stapel till en med altan och lanternin som idag ger en utmärkt utsikt över bygden. Helrenoveringen av klockstapeln blev klar under sommaren 2004.