cbis:1943730
cbis:1943730

Ljusterö kyrka

Ljusterö kyrka är en vitmålad och åttkantig träkyrka som ligger intill Kyrksjön, mitt på Ljusterö. Kyrkan är en arkitekturhistoriskt intressant kyrka.

Information

Norra Ljusterö fick sitt första kapell under 1600-talet, möjligen redan på 1500-talet. Kapellet byggdes inne i byn Mellansjö intill Mittensjön. Byn Mellansjö låg samlad på en kulle till laga skifte år 1865 då fler gårdar flyttades ut från byn. Ett nytt kapell ersatte det äldre under 1750-talet. Det förlades ca 250 meter nordost om det gamla vid Mittensjön, som därefter fick heta Kyrksjön. Kapellet uppfördes av liggande timmer med utanpåliggande rödfärgad panel och brädtak. Mot slutet av 1800 talet fattades beslut om ombyggnad och kapellet omgestaltades helt till dagens kyrka. Till Ljusterö kyrka tar du dig kommunalt från Stockholm Central med tunnelbanans röda linje till Danderyds sjukhus. Där byter du till buss 626 mot Ljusterö. Kliv av vid Ljusterö skola. Restid ca 1 timma och 45 minuter. För öppettider se: www.svenskakyrkan.se/osteraker/kontakt

Externa länkar och dokument

www.facebook.com/ljusterokullaforsamling